Översiktsplan byggnad och ventilationsinstallation

Föreningens fastighet utgörs av 1 byggnad med totalt 53 lägenheter. Byggnaden är uppdelade i fem delar (trapphus), betecknade Del 11, 12, 13, 21 och 22.

I del 11 plan 0 finns Undercentralen.

ÖVERSIKTSPLAN  HSB BRF PIGGVAREN   PÅ LIMHAMN

Vit versikt

 

Funktion

funktionsbild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På takplanet i respektive del finns inbyggnadslådor med frånluftsfläktar. Fläktarna är tryckstyrda och varvtalsreglerade med frekvensomformare. Frekvensen sätt med resp. potentiometer i apparatskåp. Uteluft till lägenheter och lokaler sker via tilluftsradiatorer resp. uteluftdon.

Trycket kan avläsas av en smartphone med stöd för Bluetooth lågenergi BLE, t.ex. Android 4.3 och senare, eller iOS 5 och senare.

En lämplig app är "nRF connect for Mobile” från Nordic Semiconducter ASA.

 

Fördelning av fläktar på lägenheter

Förutom lägenheter betjänar fläktarna också trapphus, förråd, cykelförråd och gemensamma utrymmen. Några lägenheter betjänas av 2 fläktar.

 Fläkt               Lägenheter

 

FF1:1 2 5 9 12 14 - - -
FF1:2 1 2 4 5 7 8 11 14 -
FF1:3 3 6 10 13 15 - - - -
FF1:4 13 17 19 21 23 - - - -
FF1:5 16 18 20 22 - - - - -
FF1:6 25 27 29 31 33 - - - -
FF1:7 24 26 28 30 32 - - - -
FF1:8 35 37 39 41 - - - - -
FF1:9 34 36 38 40 44 47 50 52 53
FF1:10 42 43 45 46 48 49 51 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobilappar

 mobilApp

 

 

 

 

 

 

 

Trycket kan avläsas med en smartphone med stöd för Bluetooth lågenergi BLE,
t.ex. Android 4.3 och senare, eller iOS 5 och senare.

En lämplig app är "nRF connect for Mobile” från National Semiconducter ASA.

Installation konfigurering av nRF Connect for Mobile.

Pdf-filen nedan visar hantering av nRF Connect appen.

 pdfnRF Connect for Mobile.