Tidsboka Tvättstugan

Tvättstugan är avsedd för boende i Piggvaren.

 BokaTvtt

 

 

 

 

 

 

 

Tidsbokning av tvättstugan görs i AptusPortalen antingen på tavlan i entrén, på nätet eller med mobilen. Era taggar aktiveras vid tillträdestiden.

Till AptusPortalen.

 

Bokning

boka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För bokningen gäller först till kvarn. Bokningen görs för 4 timmar: 8 -12, 12 - 16 eller 16 till 20.

 

Avlslutning

Tvättstuganska lämnas innan bokningstiden är slut och noggrant städad. 

När bokningstiden är över inaktiveras era taggar till tvättstugan.