Drift och skötsel

PURMO Air tilluftsdon PA 11, PA 21 och PA 22.

Våra radiatorer/värmeelement är utrustade med s.k. tilluftsdon som sitter i botten på en radiator. Under vardagsrummets radiator, som är lång, sitter ofta 2 filter. I sovrummen sitter 1 filter.

Behovet av filterbyte är helt beroende av uteluftens kvalitet.

Luftkvaliteten på gatunivå, typ Linnégatan, är väsentligt sämre än luften på våningar högre upp. De balkonger som är inglasade har högre luftkvalitet än de som inte är inglasade.

Filtret bör granskas med jämna mellanrum tills man hittar det rätta bytesintervallet. Filtret byts då smutspartiklarna färgat det mörkt på båda sidorna. Vi rekommenderar att man någon eller några gånger varje år dammsuger filtret.

Tänk på att partiklarna i tilluftsfiltret är mindre än vad dammsugarens filter kan hålla, undantaget dammsugare utrustade med HEPA-filter. Om din dammsugare saknar HEPA-filter rekommenderar vi att dammsugaren placeras utomhus när du gör rent filtren.

OBS! För att undvika frysrisk skall radiatorer med tilluftsdon förses med termostat som minimibegränsas till 10-12 grader (på våra termostat läge 1). Termostaten bör således aldrig ställas i läge ”0” eller avstängas helt mekaniskt.

Enligt måttuppgifter på bild nedan är de flesta ”tilluftsdon” i vardagsrummen av typen PA 22. Obs! mät från vägg till ytterkanten av radiatorn. Detta har stor betydelse för hur filtret vänds vid montering. I sovrummen sitter PA 11 eller PA 21.

 

P112122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

start1

 

 

 

 

PA 21 och PA 22

 

 

1. Vid rengöring och/eller byte av filter fälls serviceluckan ned. Ta tag i ”knopparna” på sidan av serviceluckan och tryck nedåt. Luckan kan sitta ganska hårt.

 

 

 start2

 

 

2. Öppna serviceluckan så mycket det går. Filtret kan nu tas ur.

 

 

 

 

 

3. Rengör tilluftsdon, väggkanal och radiator med dammsugare vid behov.

 

urgr

 

 

 

 

4. Var även noga med att filtret monteras rätt! Det ska passa in i urgröpningarna i skumgummit i serviceluckans gavlar. (se bild)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA22 

 

 

 

 

 5. Var noga med hur du vänder filtret vid montering. Pilen intill [PA 22] ska vara vänd som på bilden. Bilden är alltså INTE uppochner!

 

 

 

 

 

 

 

klart 

 

 

 

6. När du fått filtret på plats fäller du upp serviceluckan igen. KLART!

 

 

 

 

 PA 11

Filterna är placerade anorlunda i PA 11 donen, se bilden:

pa11bild

 

 

 Luckan fälls ner som ovan. Det gamla filtret tar man ut genom att drar det nedåt. Det har visat sig att gamalt skumgummi också följer med ut. Detta medför att det nya filtret inte sitter fast när att man har tryckt upp det som på bilden. Problemet löser man med en dammfönsterlist som klistras fas på filtret. Självhäftande fönsterlister har vi på kontoret och kan hämtas där utan kostnad.

 

 

 

 Fönsterlister monteras på fltret som på bilderna nedan.

remsa1

 

 

 

 

 

 

remsa2

 

 

 

 

 

 

Nu kan fltret tryckas upp i tilluftdonet som på bilderna nedan.

pa11in1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pa11in2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är filtret på plats och ramlar inte ner. Klart att stänga serviceluckan. Om montören hade gått till Specsavers hade donet också blivit dammsuget!