Filmklubben

Filmklubben sammanträder alltid kl 19:00 den sista tisdagskvällen i månaden.

Siv Benander visar film i föreningslokalen. Start onsdagen den 30 augusti hösten 2017.

 Filmklubb