Föreningsstämma

Protokoll från extra föreningsstämmor 2023 kommer att visas nedan. Dokumenten kommer enbart att finnas tillgängligt under en begränsad tid.

Dokument

 Kallelse Extra Föreningsstämma 16 nov 2023.

 Kallelse Extra Föreningsstämma