Föreningsstämma

Protokoll från föreningsstämmor 2021 kommer att visas nedan. Dokumenten kommer enbart att finnas tillgängligt under en begränsad tid.

Dokument

 

pdfKallelse extra föreningsstämma 2021-11-25

pdfInformationsblad om installation av laddplatser inför stämma

pdf

 Informationsblad om gemensam El inför stämma