e-mail fråm Oliver

Styrelsen lägger ut svar från Oliver om e-mail nedan.

 

Det är lite beroende på vad slutkunden har för alternativ i dag. Men om man har det vanligaste alternativet, att man har ett e-postprogram (t.ex Outlook), så kan man med fördel använda den första länken för att lägga till sitt nya Gmailkonto till sin Outlook. Och då behöver man inte göra något åt sina gamla Telia mail eftersom dessa redan finns i programmet (Outlook)

Den andra guiden är till för att flytta kontakter mellan Outlook och Gmail och den tredje är ett gratisverktyg för att flytta sina gamla mail mellan två konton.... om man t.ex bara kör Telia via Webben och vill flytta dessa mail från Telias Webbmail till Gmail eller Outlook mail.

Den fjärde länken är en guide för att skapa ett gratis e-postkonto hos Outlook som också är ett jättebra gratisalternativ.

Den sista guiden är hur man skapar ett Gamil konto samt ett antal länkar i högerkolumnen med hjälptexter för olika åtgärder, felsökningar mm!

 

https://support.microsoft.com/sv-se/office/l%C3%A4gga-till-ett-gmail-konto-i-outlook-70191667-9c52-4581-990e-e30318c2c081

https://support.microsoft.com/sv-se/office/%C3%B6verf%C3%B6ra-kontakter-mellan-outlook-och-google-gmail-12034a90-acbd-4dd4-87db-946815cf55cb?ui=sv-se&rs=sv-se&ad=se#__toc264792824

https://epostflytt.se/

https://outlook.live.com/owa/

https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=sv