Årsavgiften

Styrelsen har beslutat att årsavgiften höjs med 10% från och med 2024-01-01.

Kommer på avierna i december.