Begränsad leverans Skåne län


Inträffar: 2023-07-28 09:00     Beräknat avslutat: 2023-07-28 13:00

Ärendenr: 8908

Tillfälliga avbrott på fjärrvärmeleveransen pga. felsökning under dagen. Avbrottstid ca. 30 minuter.

Lämnat av: E.ON Energiinfrastruktur, Driftcentralen Syd.