eon

 

 

Begränsad leverans Skåne län

Inträffade: 2021-11-20 10:00:57     Beräknat avslutat: 2021-11-20 16:00:00

Ärendenr: 7965

Kortare avbrott i fjärrvärmeleveransen i Malmö och Burlöv under dagen pga. felsökning. Information finns också på eon.se/varmeavbrott.

 

Lämnat av: E.ON Energiinfrastruktur, Driftcentralen Syd.